W jakim terminie należy zgłosić reklamację?

Jeśli stwierdzimy niezgodność towaru z umową, wówczas mamy dwa miesiące na zawiadomienie tym sprzedawcy. Jeśli nie dokonamy tego w tym terminie, wówczas tracimy możliwość reklamacji. W przypadku towarów żywnościowych termin ten wynosi 3 dni od dnia otwarcia opakowania (w przypadku towarów paczkowanych), dnia sprzedaży (w przypadku towarów sprzedawanych luzem) lub otrzymania towaru (w przypadku jego dowozu). Jeżeli na artykule spożywczym wskazana jest data jego przydatności do spożycia, nasze zawiadomienie po upływie tego terminu jest bezskuteczne.
Reklamację można złożyć tylko w okresie dwóch lat od wydania towaru. Termin ten nie obowiązuje, jeśli udowodnimy, że sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział, że towar nie odpowiada uzgodnionym z nami właściwościom i nie poinformował nas o tym.