Homo FaberHomo Faber
to lubelska organizacja pozarządowa działająca w obszarze praw człowieka. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2004 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.


Podstawowym obszarem zainteresowania organizacji jest relacja jednostki i władzy. Organizacja za cel stawia sobie krytyczne, i jednocześnie merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega praw i wolności człowieka.

Stowarzyszenie podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientacje seksualną.

Homo Faber stara się poznawać/śledzić wyzwania stające przed współczesnymi państwami. Wychwytywać najnowsze zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań.

Miejscem działania stowarzyszenia jest Lublin i Lubelszczyzna, region głęboko naznaczony tragiczną historią XX wieku. To pierwotnie wielokulturowy obszar, który stał się świadkiem najgwałtowniejszych przypadków masowego naruszania praw człowieka przez nacjonalizm, nazizm i komunizm. To trudne dziedzictwo stanowi motywację do podejmowanych działań.

Metodami działania organizacji są: edukacja, monitoring, rzecznictwo.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi dwa podstawowe programy: Międzykulturowość i Dobre Rządzenie.


Chcesz poczytac więcej lub dołączyć? Zajrzyj na naszą stronę: www.hf.org.pl
Stowarzyszenie Homo Faber
20-031 Lublin, ul. Radziszewskiego 16, lok. 118
(ACK UMCS Chatka Żaka, Inkubator)

Tel./fax 81 534 45 13
Prezeska Anna Dąbrowska - 795 573 803


Zapraszamy!