Zespół


Anna Dąbrowska - koordynatorka projektu


  Marta Sienkiewicz - asystentka projektu  Anna Kulikowska - Biuro Obsługi Mieszkańców


 

Piotr Skrzypczak - ewaluacja projektu