Gdzie można złożyć reklamację?

Reklamację możemy złożyć bezpośrednio w sklepie – należy wówczas wziąć ze sobą dwie kopie, jedną zostawić w sklepie, a na swojej odebrać pokwitowanie od sprzedawcy (pieczątkę firmy, podpis i datę). Reklamację można również wysłać listem poleconym na adres sprzedawcy. Trzeba też pokazać paragon (dołączyć jego xero do reklamacji).
Jeżeli sprzedawca w ciągu 14 dni nie ustosunkował się do naszego żądania, wówczas uważa się, że uznał reklamację za zasadną. Sęk w tym, że nawet jeśli sprzedawca uznał naszą reklamację za zasadną, nie ma oznaczonego terminu, w ciągu którego powinien zrealizować nasze żądanie.
Oczywiście można też sprawę załatwić ustnie – my przynosimy do sklepu rozklejone buty, sprzedawca daje nam nowe i po sprawie.

Kiedy możemy domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy?
Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymaga ją nadmiernych kosztów, albo
jeżeli sprzedawca nie zdoła naprawić albo wymienić towaru w odpowiednim czasie, albo
naprawa czy też  wymiana narażałaby nas na niedogodności,
wówczas możemy domagać się, albo obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy, czyli oddać towar i wziąć pieniądze. Pamiętajmy jednak - od umowy nie możemy odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Wówczas możemy domagać się tylko obniżenia ceny.