Co zrobić gdy osoba leżąca na ziemi jest nieprzytomna?

- głośno zawołaj o pomoc;
- upewnij się czy miejsce, w którym leży poszkodowany, jest bezpieczne zarówno dla niego jak i dla ciebie;
- odwróć poszkodowanego na plecy, na twardym podłożu, a następnie udrożnij drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy do tyłu oraz uniesienie żuchwy;
- sprawdź czy poszkodowany oddycha. W tym celu oceń ruchy klatki piersiowej oraz postaraj się wyczuć ruch wydychanego powietrza na swoim policzku.
oceniając oddech poszkodowanego postaraj się wyczuć tętno na tętnicy szyjnej wspólnej.
A. Jeżeli oddech jest prawidłowy:
- ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;
- poproś kogoś lub sam wezwij pomoc (pogotowie pod nr.tel. 112);
- regularnie oceniaj oddech;
B. Jeżeli oddech jest nieprawidłowy:
- poproś kogoś lub sam wezwij pogotowie (tel. 112);
- wykonuj sekwencję 30 uciśnięć klatki piersiowej lub 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechów ratowniczych. Uciśnięcia klatki piersiowej wykonujemy kładąc jedną rękę na drugiej w około połowie mostka, na głębokość 4-5 cm.

Pamiętaj!
- swoje działania możesz przerwać w celu oceny stanu poszkodowanego tylko wtedy, gdy zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku konieczne jest kontynuowanie resuscytacji;
- jeżeli na miejscu zdarzenia jest więcej niż jeden ratownik, ratownicy powinni się zmieniać co 1-2 min, aby zapobiec zmęczeniu;
- wykonywanie oddechów ratowniczych nie jest obowiązkowe! W takim przypadku wykonuj uciśnięcia klatki piersiowej bez przerwy z częstotliwością 100/min.
- u osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego niedozwolone jest wykonywanie ruchów głowy oraz przenoszenie poszkodowanego. W wyjątkowej sytuacji, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia dla poszkodowanego lub ratownika dopuszcza się przesunięcie poszkodowanego w bezpieczne miejsce chwytając go w tym celu za kostki. Gdy mamy do czynienia z motocyklistą, u którego możemy przeprowadzić RKO bez zdejmowania kasku, należy zaniechać tego czynu.