Co jeśli ochroniarz przekroczył swoje uprawnienia?

-można złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ochroniarza na Policję lub do prokuratury (więcej o składaniu zawiadomień w rozdziale dotyczącym Policji).
-jeśli doszło do naruszenia dóbr osobistych (znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej poprzez przeszukanie lub “kontrolę osobistą” itp.) wówczas osoba, której dobra zostały naruszone może wytoczyć przeciwko firmie ochroniarskiej proces cywilny 
Dobrze jest mieć świadków, którzy będą mogli zeznać na okoliczność przekroczenia uprawnień przez ochroniarzy. Dobrze jest również, jeśli w sytuacji, gdy sami widzimy zajście, podczas którego może dojść na naruszenia prawa przez ochroniarzy, podejść bliżej i przyjrzeć, co się dzieje. Poza tym, że będziemy mogli złożyć zeznania, sama obecność świadków może spowodować, że ochroniarze powstrzymają się od takich działań.