Jakich środków przymusu bezpośredniego może użyć ochrona?

Środki te to: siła fizyczna (chwyty obezwładniające lub podobne techniki obrony), pałka wielofunkcyjna, kajdanki, pies obronny, paralizator, broń gazowa i ręczne miotacze gazu (w pewnych sytuacjach również broń palna). Ochroniarz może używać tylko tych wymienionych środków.  Środki przymusu ochroniarz może zastosować tylko w przypadku, gdy ktoś stworzył zagrożenie dla chronionych osób lub mienia a także, gdy sam został zaatakowany.  Przed zastosowaniem tych środków, powinien wezwać do zachowania zgodnego z prawem i uprzedzić, że w razie nie podporządkowania się do wezwania może ich użyć. Zastosowane środki przymusu bezpośredniego muszą odpowiadać potrzebom istniejącej sytuacji i być niezbędne do tego, aby dana osoba podporządkowała się wezwaniu do określonego zachowania.