Kiedy ochroniarz może ująć osobę?

Dotyczy osób zachowujących się agresywnie i stwarzających zagrożenie dla chronionych osób i mienia. O fakcie ujęcia ochroniarze powinni niezwłocznie powiadomić Policję i przekazać ujętą osobę przybyłym na wezwanie policjantom. Ujęcia ochroniarze mogą dokonać także poza chronionym obszarem lub obiektem. Pracownicy ochrony nie mają natomiast uprawnień do długotrwałego przetrzymywania osób (np. zamknięcia w jakimś pomieszczeniu na kilka godzin).