Jak przebiega legitymowanie przez ochronę?

Przed rozpoczęciem legitymowania ochroniarz jest obowiązany:
- podać swoje imię i nazwisko. W razie potrzeby powinien okazać licencję lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia czynności. Powinien to zrobić w taki sposób, aby osoba legitymowana miała możliwość odczytania i zanotowania danych zawartych w tym dokumencie,
- podać podstawę prawną i przyczynę legitymowania.
Przystępując do legitymowania ochroniarz wzywa do okazania dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub innego dokumentu z adresem i zdjęciem).