Co jeśli strażnik przekroczy swoje uprawnienia?

- można złożyć zażalenie do prokuratora (np. do biura podawczego w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie, przy ul. Chmielnej 10 lub Lublin-Północ przy ul. Okopowej 2a),
- przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, wobec tego można też złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Policję lub do prokuratury
- na działania Straży Miejskiej można złożyć skargę do Prezydenta Miasta.