Jakich środków przymusu bezpośredniego może użyć straż miejska?

Strażnik może użyć:
- siły fizycznej (chwyty obezwładniające oraz podobne techniki obrony),
- kajdanek,
- pałek obronnych wielofunkcyjnych,
- psów i koni służbowych, (od 24.12.09)
- paralizatorów elektrycznych,
- ręcznych miotaczy gazu.
*(może również w pewnych przypadkach użyć broni palnej) 
Strażnik może stosować jedynie środki wymienione powyżej. Muszą one odpowiadać potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i być niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Powinny  być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Środki przymusu strażnik może zastosować dopiero po uprzednim wezwaniu do zachowania się zgodnego z prawem i ostrzeżeniu o ich zastosowaniu.