Kiedy straż miejska może dokonać ujęcia?

Dotyczy to osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji. Straż Miejska nie ma zatem prawa nikogo przetrzymywać przez dłuższy czas np. w swoim biurze. Przy podejmowaniu ujęcia strażnik ma prawo zastosować środki przymusu bezpośredniego. Jeżeli ujęta osoba straciła przytomność lub ma widoczne obrażenia ciała, wówczas strażnik ma obowiązek udzielić pomocy. Ponadto musi zapewnić pomoc lekarską również w sytuacjach, gdy osoba ujęta zażąda zbadania przez lekarza lub oświadczy, że cierpi na schorzenia,wymagające stałego lub okresowego leczenia, których przerwanie mogłoby zagrozić życiu lub zdrowiu.