Na czym polega zatrzymanie do wytrzeźwienia?

Osoby nietrzeźwe mogą być doprowadzone izby wytrzeźwień a także do jednostki Policji, zakładu opieki zdrowotnej lub innej placówki wskazanej przez samorząd. Można je również doprowadzić do miejsca zamieszkania lub pobytu. Zatrzymać do wytrzeźwienia można osoby, które w stanie nietrzeźwości (czyli ponad 0,5 promila we krwi):
- swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy,
- znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo
- zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.
W jednostce Policji pozostaje się “do wytrzeźwienia” nie dłużej niż 24 godziny.