Jakie są rodzaje mandatów?

- gotówkowy – czyli wydany po uiszczeniu grzywny bezpośrednio policjantowi, który ją nałożył, taki mandat stosuje się tylko wobec osób, które czasowo przebywają w Polsce lub nie mają w Polsce stałego miejsca zamieszkania lub pobytu,
- kredytowany, wydaje się go za potwierdzeniem odbioru,
- zaoczny (gdy sprawcy nie ma na miejscu zdarzenia).