Kiedy Policja może nałożyć grzywnę?

Policjant może nałożyć grzywnę za popełnienie wykroczeń (takich jak np. picie alkoholu w miejscu publicznym, czy spowodowanie niebezpieczeństwa podczas jazdy samochodem) w wypadku, gdy:
- sprawca wykroczenia został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
- stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego (np. fotoradaru), a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu (czyli na zdjęciu z fotoradaru widać tylko nasz samochód, a nie całą kawalkadę).
Wysokość mandatu to maksymalnie 500 zł, chyba, że danym czynem popełniliśmy dwa lub więcej wykroczeń (wówczas mandat może opiewać na wartość do 1000 zł).