Kiedy Policja może dokonać zatrzymania?

Zatrzymanie, to krótkotrwałe pozbawienie wolności. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości, gdy stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub mienia. Policja ma także prawo dokonać tzw. prewencyjnego zatrzymania osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub dla mienia.