W jakim celu i jak policjant dokonuje wylegitymowania?

Celem wylegitymowania (czyli tzw. “spisania”) jest ustalenie tożsamości danej osoby.
Policjant ustala tożsamość osoby legitymowanej na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego niebudzącego wątpliwości dokumentu zaopatrzonego w fotografię i oznaczonego numerem
lub serią. Tożsamość można też ustalić na podstawie oświadczenia innej osoby (np. towarzyszącej nam koleżanki), której tożsamość policjant ustalił na podstawie wymienionych dokumentów. Odmowa wylegitymowania się albo podanie fałszywych danych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.