Czy posiadając prawo jazdy wydane w innym kraju mogę prowadzić samochód w Polsce?

W celu prowadzenia samochodu na terytorium Polski wymagane jest posiadanie ważnego prawa jazdy. Dokumenty wydane w państwach Unii Europejskiej traktowane są na równi z dokumentami wydanymi w Polsce i nie ma obowiązku ich wymiany. Podobnie jest z międzynarodowym prawem jazdy. Problem pojawia się przy dokumentach wydanych w USA. Cudzoziemcy posługujący się nimi aby uzyskać prawo do prowadzenia pojazdów w Polsce zmuszeni są zdać egzamin teoretyczny.