Czy spożywanie alkoholu jest w Polsce legalne?

Tak. Należy jednak pamiętać że na terytorium Polski zabroniona jest sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym oraz osobom do lat 18. Sprzedawca mając wątpliwości co do wieku nabywcy może żądać przedstawienia dokumentu (najczęściej dowód osobisty) stwierdzającego jego wiek. Sprzedaż a także udostępnianie alkoholu osobom o których mowa powyżej zagrożone jest karą grzywny. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub jednostki policji albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Należy także pamiętać, że spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (ulice, place, parki), prowadzenie pojazdów mechanicznych (samochód, motor, rower) pod wpływem alkoholu a także zachowania huligańskie (zakłócanie spokoju, ciszy nocnej, wywoływanie zgorszenia) pod wpływem alkoholu są karalne.