Centrum Kultury

Centrum Kultury to film: Kinoteatr Projekt organizuje liczne pokazy, przeglądy i prezentacje kina niezależnego w kilku cyklach, starając się w ten sposób animować ruch kina offowego w naszym mieście i regionie.

Centrum Kultury to sztuki plastyczne: od 1985 roku działa tu nieprzerwanie Galeria Biała ukazująca zjawiska i tendencje sztuki najnowszej w rozmaitych przejawach i formach.

Centrum Kultury to edukacja: Dział Edukacji Kulturalnej propaguje wychowanie do kultury i przez kulturę, gromadzi młodzież, studentów i dorosłych. Głównym celem jest wdrażanie do świadomego i czynnego uczestnictwa w działaniach kulturalnych. Realizowany jest on poprzez organizację warsztatów, spotkań, projektów. W ramach Centrum działa też Zespół Taneczny „Rytm”.

Centrum Kultury to działania społeczno-artystyczne: Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry stara się przekonać, że kultura i sztuka mogą stać się mechanizmem zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców miasta. Pracownia Promocji Dziedzictwa Kulturowego dba z kolei o upowszechnianie i promocję wybranych zjawisk kulturowych wśród mieszkańców Lublina oraz promocję Lublina, Lubelszczyzny i Polski za granicą.

Centrum Kultury to festiwale: przygotowywane są tu jedne z najważniejszych lubelskich festiwali teatralnych, filmowych, muzycznych i edukacyjnych, m.in.: Konfrontacje Teatralne, Słodko-Gorzki Festiwal Teatralny „Sąsiedzi”, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, MAAT Festival, Lublin Jazz Festiwal, Lubelska Gala Filmu Niezależnego „Złote Mrówkojady” i Festiwal Filmów Dobrze Zakręconych, Scena Młodych, Wielokulturowy Lublin i wiele innych.

Centrum Kultury to ludzie: artyści, twórcy, animatorzy, pełni pomysłów, pasji i zaangażowania w to, co robią.


Kontakt:

ck.lublin.pl
 
 facebook.com/centrumkulturywlublinie