Projekt Witamy w Lublinie 2 wystartował!

Witajcie!

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami skierowanymi do cudzoziemców mieszkających w naszym mieście. W Waszej pracy na pewno często spotykacie się z osobami, które przyjeżdżając do Lublina mają problemy z kwestiami formalnymi (np. legalizacją pobytu) lub po prostu chcą poznać miasto, język, zwyczaje. 


KOGO WITAMY?

Witamy nowo przybyłych do miasta cudzoziemców i cudzoziemki, w tym studentów i studentki. Witamy, czyli zapraszamy do poznawania miasta, włączania się w jego życie społeczne i kulturalne, aktywnego działania w jego przestrzeniach. Witamy też tych, którzy choć już nie nowi - jeszcze nie poznali możliwości i potencjału naszego miasta.


CO PROPONUJEMY:PUNKT POMOCOWY.  Z początkiem marca został uruchomiony Punkt pomocowy, który przede wszystkim będzie stanowić wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań problemów, przed którymi stają cudzoziemcy/ki mieszkający w Lublinie. Punkt ten mieści się w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14. Dlaczego tam? Bo Urząd Miasta Lublin włącza się w prace mające na celu poprawę jakości obsługi osób nie pochodzących z Polski.

W BOMie odpowiadać na wszelkie pytania, pomagać w formalnościach, kierować do odpowiednich placówek będzie Anna Kulikowska.


KAPOWNIK - kalendarz, przewodnik, notatnik i pomocnik lubelski. Z dodatkowym elementem - niezniszczalną mapą Lublina i cennymi wskazówkami. Pojawi się w październiku!


WARSZTATY Z WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ. W ramach działań skierowanych do społeczeństwa przyjmującego zaplanowaliśmy warsztaty z wrażliwości kulturowej. Będą one obejmowały kwestie związane z wrażliwością kulturową, dialogiem międzykulturowym oraz kwestie antydyskryminacyjne. Zapraszamy na nie osoby związane z samorządami studenckimi, kołami zainteresowań, organizacjami studenckimi etc. oraz do policjantów/tki z Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
 
Jeśli:
- chcesz warsztaty z wrażliwości na Twojej uczelni/w szkole, pisz tutaj: marta.sienkiewicz@hf.org.pl


- znasz angielski, ukraiński, rosyjski, niemiecki, francuski lub inny język obcy i chcesz pomóc nam w tłumaczeniach, pisz tutaj: marta.sienkiewicz@hf.org.pl


- organizujesz wydarzenia kulturalne/społeczne/obywatelskie/edukacyjne i chcesz promować je u nas, pisz tutaj: marta.sienkiewicz@hf.org.pl


- masz pytania w kwestiach prawnych, formalnych dotyczących cudzoziemców, pisz tutaj: Biuro Obsługi Mieszkańców  foreigners@lublin.eu (po angielsku), inozemtsi@lublin.eu (po rosyjsku i ukraińsku)
 
- masz inne pytania, pisz tu: marta.sienkiewicz@hf.org.pl


Z pozdrowieniami,
Zespół projektu "Witamy w Lublinie"