Jakie dokumenty muszę przedstawić aby przekroczyć granicę?

Niezbędne w tym celu są ważny paszport, dowód osobisty oraz wiza jeżeli jest wymagana. Podróżowanie po Unii Europejskiej odbywa się bez kontroli granicznych. Warto jednak pamiętać o uprawnieniach kontrolnych organów wykonawczych państw UE - brak dokumentów może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.