Ile mam czasu na realizację recepty?

Realizacja recept:
1. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia. 
2. Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.
3. Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane w ramach importu docelowego nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia. W przypadku realizacji recept na import docelowy wymagane jest również przedłożenie w aptece prawidłowo wypełnionego i potwierdzonego zapotrzebowania na lek, którego termin ważności nie może przekroczyć 60 dni od daty jego zatwierdzenia przez Ministra właściwego ds. Zdrowia. 
4. Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia.