Jak uzyskać Kartę Biletu Elektronicznego?

Aby uzyskać kartę osobiście:

1.
Pobierz Wniosek o wydanie Karty w Biurze Obsługi Klienta  ZTM w Lublinie lub Punktach Obsługi Klienta  lub wydrukuj ze strony internetowej: www.karta.ztm.lublin.eu.

2.
Wypełnij Wniosek. Dołącz aktualne zdjęcie o wymiarach 2,5 x 3,0 cm (jak do dowodu lub paszportu). W przypadku braku zdjęcia można je także wykonać nieodpłatnie w Biurze Obsługi Klienta (al.Kraśnicka 25, pok. 2) lub Punkcie Obsługi Klienta (ul.Bajkowskiego).

3.

Przynieś wypełniony Wniosek osobiście do Biura Obsługi Klienta lub Punktu Obsługi Klienta.

4.

Kartę odbierz osobiście w BOK lub w POK, w którym złożyłeś Wniosek, po upływie 5 dni roboczych od daty złożenia Wniosku i weryfikacji danych w nim zawartych. Pierwszą Kartę otrzymasz bezpłatnie.

PAMIĘTAJ!

    * WEŹ ZE SOBĄ WAŻNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI. 
    * NIEKOMPLETNY LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK NIE STANOWI PODSTAWY DO WYDANIA KARTY.Aby uzyskać kartę przez internet:

1.

Wypełnij Wniosek on-line. Dołączyć w formie załącznika zdjęcie w formacie .jpg o wymiarach 2,5 x 3,0 cm i rozdzielczości 300 dpi.

2.

Prześlij Wniosek drogą elektroniczną. Po przesłaniu Wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie jego autoryzowanie poprzez kliknięcie na link otrzymany w e-mailu zwrotnym wygenerowanym automatycznie. Przesłane, lecz nie autoryzowane Wnioski będą usuwane po upływie 7 dni od daty wysłania Wniosku, co będzie równoznaczne z niezłożeniem Wniosku.

3.

Po autoryzowaniu Wniosku postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w kolejnym e-mailu otrzymanym w terminie max. 3 dni roboczych od dnia autoryzacji. Zgłoś się osobiście do BOK w celu potwierdzenia danych i podpisania Wniosku.

4.

Kartę odbierz osobiście w BOK po upływie 5 dni roboczych od daty złożenia Wniosku i weryfikacji danych w nim zawartych. Pierwszą Kartę otrzymasz bezpłatnie.

PAMIĘTAJ!

    * WEŹ ZE SOBĄ WAŻNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI. 
    * NIEKOMPLETNY LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK NIE STANOWI PODSTAWY DO WYDANIA KARTY.