Kiedy przysługuje rehabilitacja lecznicza?

Czas ważności skierowania wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych - specjalistyczne świadczenie zdrowotne lub zestaw świadczeń udzielanych przez lekarza rehabilitacji medycznej lub lekarza balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz fizjoterapeutę, masażystę (w przypadku zabiegów masażu). Obejmuje ona swoim zakresem: 

 

- poradę rehabilitacyjną lekarską, m.in. ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta (badanie lekarskie), skierowania na konsultację i badania dodatkowe, punkcje lecznicze i iniekcje odstawowe, ocenę aktywności ruchowej pacjenta, wypisanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz innych zleceń i wniosków, ustalenie programu usprawniania leczniczego, wystawienie skierowania na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe, końcową ocenę procesu usprawniania. 
- wizytę fizjoterapeutyczną, tj. świadczenie polegające na ocenie i opisie stanu pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji/fizjoterapii, badaniu czynnościowym narządu ruchu oraz innym badaniu koniecznym do ustalenia planu rehabilitacji, końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego pacjenta, po zakończeniu rehabilitacji/fizjoterapii, udzielenie pacjentowi wskazówek co do dalszego postępowania rehabilitacyjnego.
- zabieg fizjoterapeutyczny, tj. świadczenie wymienione w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, obejmujące: kinezyterapię (ćwiczenia), masaż, elektrolecznictwo (m.in. galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki), leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo (m.in. laseroterapia), ciepłolecznictwo (okłady parafinowe), hydroterapię, krioterapię, balneoterapię. 

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz POZ. 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach ośrodka/oddziału dziennego - świadczenia udzielane pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego. Rehabilitacja obejmuje: porady lekarskie, świadczenia z zakresu neuropsychologii, logopedii, psychoterapii, zabiegi fizjoterapeutyczne.

 

 


Czas trwania rehabilitacji wynosi 3-6 tygodni, przez 5 dni w tygodniu, średnio 5 zabiegów dziennie. Pacjent przebywa w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej nie krócej niż 4 godziny dziennie.
Lekarz ośrodka/oddziału rehabilitacji dziennej, po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i aktualnej dokumentacji medycznej.

 

 


Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - całodobowe świadczenia udzielane pacjentom wymagającym kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz co najmniej całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Przeznaczona dla pacjentów po: urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych.
Czas trwania rehabilitacji wynosi 3-6 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie.