Jakie są obowiązki ubezpieczonego po podpisaniu umowy?

Obowiązki ubezpieczonego po podpisaniu umowy:

- dokonanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na druku ZUS ZZA,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
- aktualizowanie wysokości składek zgodnie ze zmieniającą się podstawą.