Na podstawie jakich dokumentów zawierana jest umowa o dobrowolne ubezpieczenie?

Dokumenty stanowiące podstawę zawarcia umowy:

cudzoziemcy - osoby nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w żadnym z krajów Unii Europejskiej i EFTA 
- dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
- kartę pobytu lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, 
- numery PESEL i NIP (jeśli zostały nadane),
- dokument potwierdzający ostatni okres objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

cudzoziemcy - studenci i uczestnicy studiów doktoranckich
- dokument tożsamości (paszport, karta pobytu),
- numery PESEL i NIP (jeśli zostały nadane),
- dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie RP,
- zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie nauki.

cudzoziemcy – członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiedniki
- dokument tożsamości (paszport, karta pobytu),
- numery PESEL i NIP (jeśli zostały nadane),
- dokument potwierdzający zamieszkanie,
- zaświadczenie o przynależności do zgromadzenia zakonnego.

cudzoziemcy – odbywający staż adaptacyjny
- dokument tożsamości (paszport, karta pobytu),
- numery PESEL i NIP (jeśli zostały nadane),
- dokument potwierdzający zamieszkanie,
- umowa zobowiązująca do odbycia stażu/ przeszkolenia.

cudzoziemcy – odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim
- dokument tożsamości (paszport, karta pobytu),
- numery PESEL i NIP (jeśli zostały nadane),
- dokument potwierdzający zamieszkanie,
- zaświadczenie o odbywaniu kursu.