Czym jest dobrowolne ubezpieczenie?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego może stać się powodem ponoszenia wysokich kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w razie choroby lub konieczności uzyskania natychmiastowej pomocy lekarskiej.


Cudzoziemcy nie posiadający żadnego tytułu do ubezpieczenia mają możliwość zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, cudzoziemiec musi zgłosić się do Oddziału Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania. W Oddziale wypełnia " Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia". W ciągu 7 dni od podpisania umowy zgłasza się do ZUS w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.