W jaki sposób można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Aby odstąpić od umowy, musimy złożyć sprzedawcy pisemne oświadczenie (wystarczy, że je w tym terminie wyślemy, najlepiej listem poleconym z poświadczeniem odbioru).
Gdy odstąpimy od umowy, w ciągu 14 dni zwracamy towar, a sprzedawca powinien nam zwrócić pieniądze. Możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie stosuje się do licytacji internetowych!