Kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Gdy zakupiliśmy rzecz lub zamówiliśmy usługę na odległość (np.: przez Internet, za pomocą formularza z gazety lub dostarczonego przez kuriera), możemy odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od kiedy otrzymaliśmy rzecz (w przypadku sprzedaży) lub zawarliśmy umowę (w przypadku usługi). UWAGA: jeżeli w tym terminie przyjmiemy oferowaną usługę, to nie możemy już skorzystać z prawa odstąpienia.
Gdy przedsiębiorca, w momencie złożenia oferty, zaniedbał dopełnić swoich obowiązków informacyjnych, w szczególności nie wskazał w niej podstawowych identyfikujących go danych, nie określił wszystkich istotnych postanowień umowy i wreszcie: nie poinformował nas o prawie odstąpienia, wówczas wyżej wskazany termin wynosi 3 miesiące i liczony jest od tych samych momentów, co wskazane wyżej. Jeżeli jednak przedsiębiorca w tym terminie uczyni zadość wspomnianym obowiązkom, termin na odstąpienie od umowy ulega skróceniu do 10 dni, od kiedy to nastąpiło.