Czym się różni reklamacja od gwarancji?

Reklamacja przysługuje nam zawsze, gdy coś kupujemy jako konsumenci, natomiast gwarancja to dodatkowe i dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, producenta lub importera do np. naprawy rzeczy, która się zepsuła. Dokładne warunki gwarancji (termin, z jakich przyczyn można korzystać z gwarancji itp. są określone w dokumencie gwarancyjnym).
Jeśli mamy gwarancję, wówczas nie tracimy możliwości złożenia reklamacji. To nasz wybór, czy skorzystamy z gwarancji, czy z reklamacji.