Co się dzieje jeżeli o niezgodności towaru z umową wiedzieliśmy w chwili jej zawarcia?

Jeżeli fakt niezgodności towaru z umową był nam znany w chwili jej zawarcia lub gdy niezgodność ta była oczywista, a mimo to nie zwróciliśmy na nią uwagi, to sprzedawca nie ponosi wtedy odpowiedzialności, a więc REKLAMACJA NIE DOJDZIE DO SKUTKU.