Коли наступає розірвання договору про добровільне страхування?

Розірвання договору добровільного медичного страхування може відбутися:

- шляхом письмового повідомлення Відділу Національного фонду охорони здоров’я про відмову в страхуванні,

- після закінчення одного місяця безперервної заборгованості зі сплати страхових внесків,

- у момент зміни місця проживання застрахованого поза межі Польщі,

- з днем узаконення рішення директора відділу, стосовно визначення відповідного законодавства, на підставі положень про координацію, яка стверджує особливість законодавства іншої держави-члена ЄС або ЄАВТ.