Jak długo kontynuować resustytucję?

- do czasu gdy przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działanie;
- gdy poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać;
- gdy ulegniesz wyczerpaniu.