Czego ochroniarze nie mogą?

Ochroniarze nie mają uprawnień np.  do przeszukiwania osób (np. przeglądania zawartości naszych siatek w sklepie) ani pomieszczeń (mieszkania), dokonywania kontroli osobistej. W tym celu gdy np. istnieje podejrzenie kradzieży wzywana jest policja.