Jakie są uprawnienia ochroniarzy?

1. Legitymowanie osób przebywających na chronionym obszarze lub obiekcie
2. Ujęcie osób
3. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego