Kiedy straż miejska może kogoś wylegitymować?

Legitymowania osób w celu:
- identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia i ujętej na gorącym uczynku
- ustalenia świadków zdarzenia
Nie można zatem legitymować osób w innych sytuacjach niż wyżej wymienione. Przed przystąpieniem do legitymowania strażnik jest obowiązany podać swoje stanowisko, imię i nazwisko oraz przyczynę legitymowania. Ustalenie tożsamości następuje na podstawie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport itp.) lub też na podstawie oświadczenia innej osoby (np. kolegi / koleżanki), której tożsamość ustalono na podstawie posiadanego przez nią dokumentu.