Do czego ma prawo strażnik miejski?

Strażnik miejski ma prawo do:
1. Udzielania pouczeń
2. Legitymowania osób 
3. Ujęcia osób
4. Wystawiania mandatów za niektóre wykroczenia (np. za zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo nieprawidłowe parkowanie i in.).
5. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół
6. Wydawania poleceń
7. Stosowania środków przymusu bezpośredniego