Jakie są zadania straży miejskiej?

Do podstawowych zadań straży miejskiej należy m.in.:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych (np. przeciwdziałanie wywoływaniu awantur, piciu alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie cudzych rzeczy itd.),
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień  lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli swoim zachowaniem powodują  np. zgorszenie lub zagrożenie życia i zdrowia innych ludzi.