Czy policjant przed dokonaniem czynności powinien się przedstawić?

Przystępując do dokonywania czynności, policjant jest obowiązany podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej Policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową, a na żądanie umożliwia odnotowanie danych w niej zawartych.