Czy Policja musi mieć nakaz?

Policja dokonuje przeszukania na polecenie sądu lub prokuratora (tzw. nakaz przeszukania) które powinno zostać przedstawione osobie, u której ma być przeprowadzone przeszukanie.
Przeszukania można też dokonać bez nakazu, ale tylko w sytuacjach nie cierpiących zwłoki. Wówczas policjant powinien okazać nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową. Jednakże takie przeszukanie powinno zostać potem zatwierdzone przez prokuratora lub sąd. Jeśli nie zostało ono zatwierdzone, wówczas zatrzymane przedmioty należy bezzwłocznie zwrócić.