Kiedy Policja dokonuje przeszukania pomieszczeń?

Przeszukania pomieszczeń (a także znajdujących się tam osób, odzieży i podręcznych przedmiotów) Policja dokonuje w celu znalezienia albo zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa oraz  znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie karnej (np. skradzione rzeczy, narzędzia przestępstwa itp.). Musi istnieć uzasadnione przypuszczenie, że osoba podejrzana lub te przedmioty znajdują się w pomieszczeniu, które ma być przeszukane. Przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości. Osoba, u której następuje przeszukanie ma prawo przywołać znajomą osobę by także była obecna przy tej czynności.