Kiedy Policja może użyć środków przymusu bezpośredniego?

W razie niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policjantów, mogą oni stosować rozmaite środki przymusu bezpośredniego. Środki te muszą odpowiadać istniejącej sytuacji i być niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.