Biuro Obsługi Mieszkańców pomaga cudzoziemcom

BOM (Biuro Obsługi Mieszkańców) w Lublinie
Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wieniawska 14 (I piętro)
20-071 Lublin
tel. 81 466 1002
fax 81 466 1003 
 
 
Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje Mieszkańców w godzinach:

poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15

W jakiej sprawie musisz się tam udać:
 

 • udzielanie informacji o strukturze Urzędu Miasta Lublin, rodzajach i trybach załatwianych spraw,

 • wydawanie Kart informacyjnych i wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w Urzędzie Miasta Lublin,

 • udzielanie informacji o numerach kont bankowych, na które należy wnosić opłaty na rzecz Urzędu Miasta Lublin,

 • przyjmowanie pism, skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Miasta Lublin,

 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,

 • wydawanie dowodów osobistych,

 • przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodów osobistych,

 • przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

 • sprawy meldunkowe,

 • przyjmowanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,

 • przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczeń w zakresie podatków lokalnych,

 • przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty skarbowej,

 • sprawy z zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa,

 • sprawy z zakresu działania Wydziału Gospodarowania Mieniem,

 • sprawy z zakresu działania Wydziału Geodezji.
   
   

Jak dojechać?

 • Autobusami linii: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 26, 31, 32, 40, 44, 55, 56, 57

 • Trolejbusami linii: 150, 151, 155, 158


Kasa Banku PEKAO S.A. czynna jest w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,

 • środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30.