Teatr im. Juliusza Osterwy w LublinieRezerwacja biletów: tel. 81 532 44 36
email: biuro@teatrosterwy.pl
Kasa biletowa: tel. 81 532 42 46


Strona www: teatr.lublin.pl