Numer 112 - czy działa w Polsce?

W Lublinie, europejski numer alarmowy 112 wciąż nie funkcjonuje prawidłowo. Aby uzyskac pomoc lepiej dzwonić bezpośrednio: 

- policja nr 997

- straż pożarna nr 998 

- pogotowie ratunkowe nr 999