Jakie uprawnienia ma Policja?

Do podstawowych uprawnień policjantów należą:
1.Legitymowanie
2.Zatrzymanie
3.Dokonywanie kontroli osobistej i bagażu
4.Użycie środków przymusu bezpośredniego
5.Przeszukanie pomieszczeń
6.Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym