Ważne telefony/adresy?

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16

Kancelaria tel. (081) 5310500 do 502, fax. 5310528

Sekretariat tel. (081) 5310504, fax. 5310529

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych tel. (081) 5310510, fax. 5310529

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych tel. (081) 5310510, fax. 5310529

Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych tel. (081) 5310510, fax. 5310529

Rzecznik Praw Pacjenta tel. (081) 5310545

Telefon Informacyjny : (081) 9488, (081) 7483657 wew. 173


Delegatury:
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12c
Sekretariat tel. (083) 3449300, fax. 3449321


22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1
Sekretariat tel. (082) 5622200, fax. 5622201


22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3
Sekretariat tel. (084) 6776400, fax. 6776421


Zapraszamy na naszą stronę internetową
http://www.nfz-lublin.pl
e-mail: info@nfz-lublin.pl


Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala
ul. Grójecka 186; 02-390 Warszawa
Tel. (022) 572 60 00, fax. (022) 572 63 33
http://www.nfz.gov.pl


Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15; 00-952 Warszawa
Tel. (022) 634 96 00 centrala telefoniczna - zgłasza się telefonistka
Tel. (022) 644 9 + numer wew. - telefon bezpośredni
http://www.mz.gov.pl


Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Długa 38/40; 00-238 Warszawa,
tel.(0-22) 831-42-81 wew. 364
fax. (0-22) 635 75 78
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl


Infolinia Ministerstwa Zdrowia
Tel. 0-800 190-590
(pon.- pt. w godz. 9.00 - 21.00)