Kiedy przysługują świadczenia stomatologiczne?

Świadczenia stomatologiczne przysługują pacjentowi bez skierowania. Pacjent ma prawo do bezpłatnychstomatologicznych. Korzystając z usług stomatologa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjent obowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego. gwarantowanych świadczeń


Ważne:
- pacjent zgłaszający się z bólem powinien otrzymać pomoc w dniu zgłoszenia,
- pacjentowi przysługuje uzupełnienie braków zębowych przy użyciu protez ruchomych.

Wykaz Świadczeniodawców Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru stomatologicznego znajduje się na stronie internetowej www.nfz-lublin.pl – wyszukiwarka: Wykaz miejsc wykonywania świadczeń