Jaki jest zakres świadczeń opieki zdrowotnej?

Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego – uprawnia do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej do jakich ma prawo polski ubezpieczony;

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i Certyfikat Zastępujący EKUZ – uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej medycznie niezbędnych biorąc pod uwagę stan zdrowia i czas pobytu;

Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – uprawnia do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej do jakich ma prawo ubezpieczony polski;

Karta Polaka - uprawnia do świadczeń w nagłych  zachorowaniach.